Het Oogziekenhuis Rotterdam is in Nederland dé superspecialist specifiek voor uw ogen, zonder daarbij uw menselijke gevoelens te veronachtzamen. Kortom “zorg voor het oog, oog voor de zorg”. Wij zijn daartoe:

Toonaangevend
Innovatief
Kennisgedreven
Betrokken

In een geruststellende omgeving passen wij technologisch hoogstaande oogheelkunde toe, de nieuwste behandelingen met de minste risico’s en het best voorspelbare eindresultaat. Patiëntveiligheid betekent voor ons een efficiënte organisatie waar behandeling in goed overleg met u geschiedt, dankzij een zeer goede voorlichting.

Het Oogziekenhuis Rotterdam is als Center of Excellence hét kennis- en behandelcentrum voor oogheelkundige zorg. Wij werken daarvoor samen met de beste oogklinieken in de wereld (o.a. World Association of Eye Hospitals) en gebruiken principes uit het bedrijfsleven (KLM, Albert Heijn, Toyota) om de zorg kwalitatief beter en veiliger te verlenen.

Angstreductie bij patiënten is het leidend principe voor ons handelen. Wij worden daarin gesteund door een hoge patiënttevredenheid, waardering in de vorm van prijzen van vooraanstaande instituten voor onze innovatie, patiëntveiligheid, bedrijfsvoering en vormgeving. Het Oogziekenhuis heeft het hoogste percentage verwijzingen vanuit heel Nederland, patiënten en verwijzende oogartsen die ons zien als kennisbaken in de oogheelkunde.

Het Oogziekenhuis Rotterdam stimuleert een optimale afstemming tussen de diverse professionals in de oogzorg in geheel Nederland. Hiertoe is Het Oogzorgnetwerk opgericht waarin opticiens, optometristen, oogrevalidatie inrichtingen en oogartsen in diverse ziekenhuizen verspreid over Nederland samenwerken. (Bron: Oogziekenhuis Rotterdam) Website Oogziekenhuis Rotterdam

www.oogziekenhuis.nl Vacatures Oogziekenhuis Rotterdam

Wil je graag werken in het Oogziekenhuis in Rotterdam? Volg de link voor een compleet overzicht van de vacatures binnen het Oogziekenhuis Rotterdam.