In het begin van de 50-er jaren gingen er stemmen op om in Rotterdam-Zuid een Protestants Christelijk ziekenhuis op te richten, waar ook patiënten van de Zuid-Hollandse eilanden terecht konden. Er werd een stichting opgericht die via wervingen geld bijeen moest brengen om de realisatie van het ziekenhuis dichterbij te brengen.Deze stichting is jarenlang actief geweest. En uiteindelijk kon met de bouw van het ziekenhuis begonnen worden. De naam van de stichting was: InterKerkelijke Actie Ziekenhuis In Aanbouw. Hieruit is de naam IKAZIA ontstaan.

In 1965 kon de eerste patiënt worden opgenomen. Afdeling na afdeling ging open tot op 1 oktober 1968 deze aanloopfase werd afgesloten met de officiële opening. Op die datum waren er bijna 20.000 contribuanten, leden van de Stichting tot Steun!

Het Ikazia Ziekenhuis kan nog steeds een beroep doen op de Stichting tot Steun, voor zaken die nodig zijn voor het ziekenhuis maar die niet uit de reguliere budgetten betaald kunnen worden. (Bron: Ikazia Ziekenhuis) Website Ikazia Ziekenhuis

www.ikazia.nl Vacatures Ikazia Ziekenhuis

Wil je graag werken in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam? Volg de link voor een compleet overzicht van de vacatures binnen het Ikazia Ziekenhuis.