Stichting Humanitas Thuiszorg

Uitgangspunt bij het aanbieden van zorg is dat deze op maat moet zijn, betrouwbaar en respectvol. Humanitas Thuiszorg streeft in haar zorgverlening openheid en transparantie na; betrokkenheid van de cliënt bij de hulpverlening is belangrijk en de cliënt wordt als gelijkwaardige partner beschouwd. Volgens de visie van Humanitas heeft elk mens het recht en de plicht om zelf keuzes te maken, zodat de mens verantwoordelijk blijft voor zijn eigen leven en dit zelf bepaalt. Dit betekent niet dat de cliënt alleen staat in het maken van afwegingen of het nemen van beslissingen aangaande zijn (leven en) zorgverlening: medewerkers adviseren of ondersteunen cliënten hierbij desgewenst Postadres Stichting Humanitas Thuiszorg P. de Hoochweg 110 3024 BH Rotterdam

Bezoekadres Stichting Humanitas Thuiszorg P. de Hoochweg 110 3024 BH Rotterdam

Contact

Website: www.humanitas-rotterdam.nl