Agathos Thuiszorg

Agathos Thuiszorg is een christelijke zorgorganisatie. Het dienstenaanbod is breed, van hulp bij het huishouden tot intensieve gezinsbegeleiding. Agathos Thuiszorg werkt van Zeeland tot op de Veluwe. Agathos bestaat al ruim 40 jaar. Iedereen die zorg nodig heeft is bij Agathos van harte welkom, ongeacht levensovertuiging. De deskundige betrokken zorgverleners staan voor u klaar.

Agathos behoort samen met Curadomi (organisatie voor thuiszorg) tot de holdingstichting Leliezorg. Beide organisaties werken nauw met elkaar samen. Zorg Thuis

Agathos biedt zorg thuis. Daarbij werkt Agathos vanuit lokale steunpunten en kantoren. Lokaal zoekt Agathos zoveel mogelijk de samenwerking met andere zorgorganisaties en binnen netwerken. In dit alles staat de cliënt met zijn behoefte(n) centraal De cliënt voorop

Agathos levert zorg van goede kwaliteit. Het welzijn van de cliënt staat voorop. Er is aandacht, tijd en zorg voor de cliënt binnen de mogelijkheden die de indicatie biedt. De cliënt wordt gestimuleerd om actief mee te denken en mee te werken bij het opstellen en uitvoeren van het zorgplan. Ook wordt de cliënt op begrijpelijke wijze geïnformeerd over de diensten die worden verleend. Uiteraard wordt er professioneel omgegaan met de vertrouwelijke gegevens van de cliënt. Agathos ziet klachten over de zorgverlening als aanwijzingen om verbeteringen door te kunnen voeren. Daarvoor wordt een klachtenprocedure gehanteerd. Zorgverleners

De christelijke zorgverleners van Agathos hebben een professionele werkhouding. Zij stellen zich vriendelijk en geduldig op. Zij hebben oog voor de cliënt als gehele persoon: voor zijn geloofsovertuiging, thuissituatie, ziektebeleving en hulpverleningsgeschiedenis.

Agathos besteed veel aandacht aan het bijscholen en opleiden van haar zorgverleners. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het professioneel en goed uitvoeren van hun werk en krijgen daarin goede begeleiding.

De zorgverleners hebben regelmatig teamoverleg. Hierin komen naast de zorginhoudelijke onderwerpen ook regelmatig levensbeschouwelijke onderwerpen aan de orde. Ook arbeidsomstandigheden zijn voor Agathos belangrijk en krijgen regelmatig aandacht. Een gezonde werkomgeving is van groot belang voor onze medewerkers. De zorg op zondag wordt zo gepland dat er zoveel mogelijk ruimte over is voor zondagsrust voor de zorgverlener en voor de cliënt. (Bron: Agathos thuiszorg) Postadres Agathos Thuiszorg Wormerhoek 149 2905 TX Capelle a/d IJssel

Bezoekadres Agathos Thuiszorg Postbus 151 2900 AD Capelle aan den IJssel

Contact

Telefoonnummer: 010-2640777 Website: www.agathos-thuiszorg.nl